Aktualna sytuacja rynkowa wymusza coraz większą konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Wymaga ona posiadania coraz lepszych instrumentów umożliwiających właściwe określenie szans, zagrożeń i możliwości własnej firmy.
Biuro "Centrum+" przygotowało w tym zakresie profesjonalne rozwiązania i oprogramowania umożliwiające szybką i efektywną analizę własnej firmy pod decyzje strategiczne.

Proponujemy oprogramowania skonstruowane z myślą o możliwie korzystnej relacji wkładu pracy do osiągania efektów analitycznych, w tym:

A. Program " KALKULACJA" umożliwiający optymalnie korzystne skalkulowanie cen wyrobów produkcji własnej. Umożliwia symulację cenową i prognozowanie wyniku.
Wskazuje równocześnie możliwe oszczędności istotnych pozycji kosztów oraz próg rentowności.
< program dostosowujemy do specyfiki (technologii) produkcji >

B. Program " ANALIZA" umożliwiający analizę ekonomiczną i finansową
- porównawczą z uwzględnieniem inflacji;
- wskaźnikową z opisem (przyporządkowana interpretacja);
- tendencji i struktury (graficzna);
- cash flow pośredni (automat) oraz wersja bezpośrednia z arkuszem uzupełniającym.

C. Program "EFEKTY PRACY" umożliwiające rozliczenie pracy do norm, automatycznie generujący karty pracy.

D. Oprogramowanie pod indywidualne potrzeby firm

Komputerowa kalkulacja wyrobów pozwala zastosować optymalną cenę produktów
i określić najbardziej rentowne asortymenty produkcji, a także niezbędną wielkość sprzedaży do osiągnięcia zysku. Wskazuje jednocześnie prognozowany wynik w każdej sytuacji zastosowanych cen (skalkulowanych oraz podczas symulacji cenowej), Wskazuje także możliwe oszczędności istotnych pozycji kosztów oraz próg rentowności.

Prosta obsługa proponowanego oprogramowania "Analiza" pozwala dokonać pełnej analizy firmy bez zbędnego nakładu pracy, w czasie ograniczonym do wprowadzenia danych bilansowych i r-ku zysków i strat (bez sum grup i podgrup).

Zaletą programu "EFEKTY PRACY" jest automatyczne i precyzyjne rozliczanie pracy do norm, szczególnie umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego i identyfikację przydatności pracowników.

Posiadanie oprogramowania pozwoli państwu zaoszczędzić wiele cennego czasu i umożliwi tworzenie nowych, bardziej efektywnych koncepcji lub udoskonaleń.

Dodatkiem "gratis" są automaty umożliwiające szybkie wyliczenie:
progów rentowności; stopy i okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Na życzenia Państwa dostarczymy "DEMO" programu.
Zabezpieczamy wdrożenie programu, w tym szkolenie w zakresie obsługi.
Służymy także niezbędnymi wyjaśnieniami: tel / fax (58) 684-24-37

Proponujemy także odpłatne wypożyczanie ww programów.Do góry