1. Biznes plany na potrzeby firm oraz instytucji finansujących (duże doświadczenie), w tym wersje aktywne, umożliwiające automatyczne przeliczenia:
- z zachowaniem zasad Ustawy o rachunkowości oraz standardu MSR;
- z uwzględnieniem wymogów funduszy UE i VC oraz bankowych.

2. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

3. Wdrażania rachunkowości zarządczej z własnym oprogramowaniem, w tym:
- zabezpieczenie systemu informacji na potrzeby decyzyjne z systemem wczesnego ostrzegania oraz komputerową analizą ekonomiczną i finansową;
- komputerowa kalkulacja produktów z prognozowaniem wyniku finansowego;
- według indywidualnych zapotrzebowań.

4. Prowadzenie ewidencji księgowej
(Uprawnienia M.F.; Ubezpieczenie OC; Dostosowanie obsługi do potrzeb jednostki):
- księgi rachunkowe małych i średnich firm z pełną obsługą zleceniodawcy, prowadzone w siedzibie zleceniodawcy (trzy osoby z certyfikatem Ministra Finansów);
- księgi rachunkowe z pełną obsługą zleceniodawcy w biurze CENTRUM +;
- podatkowe książki przychodów i rozchodów z pełną obsługą zleceniodawcy;
- inne ewidencje według uzgodnień.

5. Konsulting:
- opracowania: * strategie rozwoju firm;
- opracowania: * restrukturyzacje, konsolidacje firm;
- opracowania: * programy naprawcze;
- badanie ryzyk (symulacja możliwości inwestycyjnych);
- wdrażanie systemu kontrolingu
- doradztwo finansowe i rachunkowe, w tym szkolenia.

6. Resrukturyzacje
Postępowania upadłościowe i likwidacyjne

(wpis A.0154/30/2002-66).

Partner: Kancelaria adwokacka Błażej Koczetkow
w Warszawie

Uprawnienia Ministra Finansów nr. 26263/01Do góry