Program ANALIZA

Program umożliwia szybkie i sprawne dokonanie analizy ekonomicznej i finansowej firmy w różnych okresach czasowych (bilansowych), na podstawie:
a) bilansu, rachunku wyników oraz ewidencji księgowej;
b) prognozy finansowej i przewidywanych zmian bilansowych.

Program generuje:
a) bilanse analityczne w wartościach bezwzględnych;
b) bilanse analityczne w wartościach z uwzględnieniem inflacji;
c) analityczne rachunki wyników z uwzględnieniem inflacji;
d) sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (wersja bezpośrednia lub pośrednia)
e) wskaźniki ekonomiczno-finansowe ze wskazaniem prawidłowych tendencji i z pomocą dot. interpretacji poszczególnych pozycji;
f) wykresy zmian tendencji i struktury.

Bilanse analityczne oraz analityczny rachunek wyników wyliczają dane:
a) porównawcze (na poszczególnych arkuszach);
b) stany BZ i BO ze zmianami wartościowymi z dynamiką %,
c) strukturę aktywów i pasywów oraz pozycji wynikowych ze zmianami w %,
d) porównawcze z korektą o inflację analogicznie j/w;
Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych tworzone są automatycznie i wyliczają "cash flow" na koniec okresów oraz przepływy pieniężne określonych działalności.
Wskaźniki pogrupowano według ich przeznaczenia i zabezpieczono ich interpretację.
Program przedstawia także zmiany tendencji i struktury w wersji graficznej.
Wszelkie wyliczenia dokonywane są automatycznie po wprowadzeniu do programu danych z bilansu, rachunku wyników oraz wybranych danych syntetycznych (w przypadku sporządzania wersji bezpośredniej przepływów pieniężnych).
Wpisanie danych do wskazanych pól (białe) z bilansu i rachunku wyników, ewentualnie do wskazanych na dodatkowym arkuszu (do bezpośredniej wersji cash flow) powoduje ich zastosowanie we wszystkich przeliczeniach programu.
Budowa programu zabezpiecza pełne wewnętrzne powiązanie wszelkich dostępnych danych z wynikami oraz automatyczne przenoszenie danych miedzy arkuszami.

Program umożliwia wydruk całości zestawień i wykresów.

Dodatkowe funkcje programu to:
ˇ funkcja auto C-F (cash flow automatycznie), NOWOŚĆ !
ˇ blokada wpisów do pozycji przeznaczonych wyłącznie do odczytu (info. komputer.),
ˇ automatyczne zmiany wybranych arkuszy (pasek lub przyciski),
ˇ zmiany pola odczytu danych,
ˇ automatyczne usuwanie niepotrzebnych danych- całych kolumn (przycisk),
ˇ przyciski pomocy do poszczególnych wskaźników ekonomiczno finansowych,
ˇ automatyczne przenoszenie BZ na BO następnych okresów (nowy okres),
ˇ automatyczne tworzenie arkuszy programu dla następnego kredytobiorcy (klienta).

Program zintegrowany z FK "NEX"Do góry